Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zverejňovanie dokumentov   /   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Faktúry a objednávky sú od 1.1.2012 zverejňované cez mestský portál https://egov.mikulas.sk, tak isto zmluvy od 1.1.2014. Zriadenie portálu má za cieľ zefektívniť komunikáciu medzi občanmi a úradom. Tu sú zverejňované faktúry a objednávky aj za organizácie mesta, ktoré používajú s nami spoločný informačný systém mesta. V pravej hornej časti stránky je možnosť zvoliť konkrétnu organizáciu mesta.

Vo verejnej sekcii prinášame údaje (okrem zverejňovania faktúr a objednávok) o administratívnom členení mesta,  počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, ďalej prinášame informácie o stave schváleného rozpočtu mesta, zoznam daňových dlžníkov, evidenciu psov chovaných v meste.