Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zverejňovanie dokumentov   /   Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Postup mesta Liptovský Mikuláš pri poskytovaní informácií upravuje Smernice o sprístupňovaní informácií mestom Liptovský Mikuláš.

Vyberte možnosť:

Všetky
  • rôzne
  • prevádzkové náklady
  • majetok mesta
  • Stavebný poriadok
  • Ekonomika
  • Investície
  • Územný plán
Všetky
  • 2017
  • 2014
Nastaviť