Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zverejňovanie dokumentov   /   Prevody nehnuteľného majetku

Prevody nehnuteľného majetku

Prevody nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš
Povinné zverejnenie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uzákon o slobode informácií) v znení neskorších zmien a doplnkov

Vyberte možnosť:

Všetky
 • Svätý Štefan
 • Palúdzka
 • Liptovská Ondrašová
 • Ráztoky
 • Ploštín
 • Okoličné
 • Iľanovo
 • Demänová
 • Bodice
 • Benice
 • Liptovský Mikuláš
Všetky
 • 2026
 • 2025
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
Nastaviť