Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

Primátor mesta Liptovský Mikuláš vyhlasuje
úplné znenie 
ROKOVACIEHO PORIADKU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 15.05.2015, Dodatku č.
3 zo dňa 30.9.2016, Dodatku č. 4 zo dňa 16.02.2017, Dodatku č. 5 zo dňa
12.04.2018 a Dodatku č. 6 zo dňa 24.03.2023

dokument vo formáte .pdf