• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

  Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

  Občianske obrady a rodinné slávnosti vykonávajú členovia Zboru pre občianske záležitosti mesta Liptovský Mikuláš v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš (ďalej len „Zásady“), ktoré boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade so zákonom o rodine, zákonom o matrikách a zákonom o správnych poplatkoch v záujme zabezpečenia dôstojného konania občianskych obradov a rodinných slávností týmito zásadami upravuje ich organizovanie, priebeh a odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach na území mesta Liptovský Mikuláš.   Zásady ZPOZ (súbor vo formáte pdf) platné od 25.5.2018