Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   UMR Ružomberok Liptovský Mikuláš

UMR Ružomberok Liptovský Mikuláš

V roku 2020 sa predstavitelia  miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš dohodli na vytvorení územia  územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) UMR v oblasti Liptova s cieľom získať podporu špecifickej alokácie z ERDF pre programové obdobie 2021-2027. Po sérii stretnutí so zástupcami miestnych samospráv a socioekonomických partnerov spadajúcich do príslušného územia bolo dňa 29.12.2020 podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Ružomberok – Liptovský Mikuláš“. 
 
Územie UMR predstavuje špecifický strategicko-plánovací región. Tvoria ho katastrálne územia miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš a týchto navzájom katastrálne susediacich obcí: 
 
1.            Obec Likavka
2.            Obec Lisková
3.            Obec Turík
4.            Obec Liptovská Teplá
5.            Obec Bešeňová
6.            Obec Štiavnička
7.            Obec Liptovské Sliače
8.            Obec Ivachnová
9.            Obec Bobrovník
10.          Obec Demänovská Dolina
11.          Obec Galovany
12.          Obec Gôtovany
13.          Obec Liptovská Sielnica
14.          Obec Liptovský Trnovec
15.          Obec Vlachy 
16.          Obec Prosiek
 
Jadrové mestá sú Ružomberok a Liptovský Mikuláš a majú v UMR RK-LM rovnocenné postavenie. Základným koordinačným nástrojom je Kooperačná rada UMR. Kooperačná rada UMR je stálym kolektívnym komunikačným a koordinačným orgánom a nástrojom územnej spolupráce na území UMR podľa § 2 písm. h) zákona o regionálnom rozvoji. Jej kreovanie, pôsobenie a pravidlá pre rokovanie upravuje Štatút a rokovací poriadok.

Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR