Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2030

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2030

Vážení obyvatelia Liptovského Mikuláša,
predstavujeme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Liptovský Mikuláš do roku 2030.  
Za účelom uplatňovania nových takzvaných integrovaných územných prístupov v Politike súdržnosti nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027 sa región Liptova spojil. Pod jednou hlavičkou sme pripravili strategický rozvojový dokument Liptov 2030. Špecifikom tohto materiálu je, že v sebe zahŕňa dve stratégie mestského rozvoja PHSR Liptovského Mikuláša a PHSR Ružomberka a jednu integrovanú stratégiu pre územie udržateľného mestského rozvoja. Toto územie tvoria dve jadrové mestá - Liptovský Mikuláš a Ružomberok a 16 obcí na ich spojnici.
Strategický dokument je výsledkom vyše roka trvajúcej práce odborníkov na regionálny rozvoj, mnohých zamestnancov radnice, kooperácie a diskusií s obyvateľmi mesta, na jeho tvorbe sa podieľali aj záujmové združenia a platformy,  ktoré tvoria, pôsobia a rozvíjajú činnosť v rozličných sférach. Vypracovali sme ho na základe poznania minulosti, súčasného stavu, sledovania trendov a predpokladaného vývoja potrieb a očakávaní obyvateľov regiónu a mesta Liptovský Mikuláš.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja nášho mesta nadväzuje na predošlý strategický dokument, ktorý sme spracovali pre roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030. Aj naďalej rozvíja víziu, ktorú nesie náš slogan Mesto pre všetkých. Liptovský Mikuláš chceme na základe definovaných priorít budovať ako prirodzené historické, kultúrne a turistické centrum regiónu. Mikulášania čoskoro pocítia pozitívne zmeny, ktoré budeme postupne podľa tohto programu realizovať. Verím, že prispejú k ďalšiemu zvyšovaniu životnej úrovne v našom meste. 

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor Liptovského Mikuláša

Prílohy: