Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

O Z N Á M E N I E
 
Oznamujeme obyvateľom mesta Liptovský Mikuláš a predkladateľom návrhov projektov na financovanie a realizáciu z participatívneho rozpočtu mesta, že v roku 2020 sa neuskutoční verejné zhromaždenie (verejné zvažovanie) k prerokovaniu návrhov projektov na financovanie a realizáciu z participatívneho rozpočtu.
 
Do 24.04.2020 nemalo mesto schválený rozpočet a bolo v rozpočtovom provizóriu. Finančnú situáciu mesta ovplyvňujú očakávané znížené príjmy najmä z dôvodu koronakrízy, na základe čoho mesto pristupuje i k významnému šetreniu finančných prostriedkov. Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu stále platných opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, nebude zvolané verejné zhromaždenie (verejné zvažovanie) občanov k prerokovaniu doručených návrhov projektov na financovanie a realizáciu z participatívneho rozpočtu v roku 2020. 
 
Návrhy projektov, ktoré boli predkladateľmi doručené mestu vo februári 2020, sú obyvateľmi mesta požadované a sú aj finančne realizovateľné, budú zabezpečované mestom v rámci bežných úloh rozpočtu.
 

Koordinátorom Participatívneho rozpočtu je Ing. Matej Géci - poslanec mestského zastupiteľstva, na ktorého môžete adresovať svoje otázky. 
 
Kontakt: 
Ing. Matej Géci - matej.geci@mikulas.sk
Ing. Eva Hudecová - eva.hudecova@mikulas.sk