Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ako jediného ústavného a zákonodarného orgánu Slovenskej republiky volíme na 4 ročné funkčné obdobie. 
 
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
  1. vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
  2. v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
  1. nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti adresovanej Ministerstvu vnútra SR zapísaný do osobitného zoznamu voličov
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.
 
V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu volbyNRSR2020@mikulas.sk, ktorá je určená pre
  • delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
  • zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu,
  • zasielanie žiadostí o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území SR – v meste Liptovský Mikuláš, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia SR
  • iné otázky voličov, politických subjektov súvisiace s vykonaním volieb