Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
V piatok budú poslanci rokovať aj o zámere odpredaja župného domu

V piatok budú poslanci rokovať aj o zámere odpredaja župného domu

  13.07.2021   |   Tlačové správy

O zámere odpredaja župného domu Slovenskej republike pre účely vytvorenia klientskeho centra aj o presune financií na zvoz kuchynského odpadu budú rokovať poslanci už v piatok.

Na piatok 16. júla zvolal primátor Ján Blcháč neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva. Jedným z dôvodov konania tohto zasadnutia  sú rozpočtové opatrenia mesta, ktorými by sa malo zabezpečiť nakladanie s kuchynským odpadom. Na finančne náročnú operáciu technického zabezpečenia zberu kuchynského odpadu, kedy mesto musí riešiť aj jeho zvoz zo zberných nádob a prepravu do zariadenia na jeho zhodnocovanie, je potrebné rozhodnúť o presune finančných prostriedkov pre Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš.
📍Na mesto sa tiež obrátilo Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo chce vytvoriť klientske centrum v budove župného domu na námestí a tak je potrebné prerokovať aj zámer na odpredaj tohto nehnuteľného majetku v prospech Slovenskej republiky. Občan by mal na tomto kontaktnom mieste vybaviť po vytvorení klientskeho centra okresného úradu všetky úradné záležitosti centrálne, kým doposiaľ je sídlo všetkých odborov okresného úradu umiestnené na štyroch pracoviskách v rámci mesta.  
📍Dôležitým bodom rokovania poslancov bude tiež prerokovanie návrhov na nakladanie s majetkom mesta v súvislosti s plánovanou výstavbou bytových domov „LÚKA Palúdzka“. 
📍V programe zastupiteľstva sa nachádza aj Záverečný účet mesta za rok 2019, ktorý poslanci už po niekoľkýkrát schválili na ostatnom zastupiteľstve s nelegitímnym dodatkom a Záverečný účet za rok 2020, ktorý poslanci neschválili vôbec.