Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Hľadáme kolegu do tímu mestských právnikov

Hľadáme kolegu do tímu mestských právnikov

  12.07.2021   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

 
📍referent odboru právneho📍 
 
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
✔vypracovanie právnych stanovísk a analýz, poskytovanie odborného  poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva
✔príprava a pripomienkovanie zmlúv, dodatkov a iných právnych dokumentov
 
📍Termín nástupu : 1.9.2021
 
Kvalifikačné predpoklady:
✔vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru právo 
 
Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta: 
✔občianska bezúhonnosť
✔prax v  oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva vítaná 
✔znalosť informačných a komunikačných technológií 
✔samostatnosť, presnosť, zodpovednosť a cieľavedomosť
✔komunikačné a  prezentačné schopnosti
✔konštruktívne zvládanie stresových situácií
✔vysoké pracovné nasadenie
✔vodičský preukaz výhodou
 
📍Tarifný  plat/ prax 5 rokov:  cca  1000,00  Eur
 
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky  a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru  na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom  s použitím osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018  Z.z. v platnom znení do 📍6. augusta 2021📍  na adresu Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Termín osobného  pohovoru bude  uchádzačom spĺňajúcim požadované  podmienky  oznámený e-malom, prípadne  telefonicky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované  podmienky.
 
📍Kontaktná osoba : Ing. Dana  Chromeková, tel .: 044/5565207, e- mail : d.chromekova@mikulas.sk