Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Hľadáme kolegu na oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku📍

Hľadáme kolegu na oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku📍

  08.07.2021   |   Tlačové správy

MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície 
 
📍referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku
 
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
✔ koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania    a stavebného poriadku po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu;  
✔ rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej a kontrolnej činnosti v súlade so zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
 
📍 Termín nástupu:  1. september 2021
 
Kvalifikačné predpoklady:
✔vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania (stavebná  fakulta)
 
Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta: 
- občianska bezúhonnosť;
- prax v odbore výhodou; 
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť; 
- znalosť práce s PC;
- znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave;
- asertívne správanie a komunikačné schopnosti;
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť;
- vodičský preukaz skupiny „B“; 
- osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu  podľa § 117 ods. 3  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou.
 
📍 Tarifný plat / prax 5 rokov: cca 1000,- eur
 
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky  a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom  s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. v platnom znení do 📍6.  augusta 2021📍  na adresu MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom,  prípadne telefonicky. 
 
V prípade, že víťazný kandidát nebude spĺňať požiadavku osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle platnej legislatívy, bude  musieť dodatočne absolvovať požadované vzdelávanie. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na  osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
 
Kontaktná osoba : 
Ing. Dana  Chromeková,  tel .: 044/5565207, e- mail : d.chromekova@mikulas.sk