Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Plánujeme modernizovať detské jasle aj opatriť chudobných ✔

Plánujeme modernizovať detské jasle aj opatriť chudobných ✔

  06.07.2021   |   Tlačové správy

Za hlavné priority Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 – 2025 označila vedúca sociálneho odboru mesta Erika Sabaková prevádzkovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb v komunitnom centre, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb či opatrovateľských služieb. „Stojíme pred úlohou modernizovať Detské jasle Mikulášik a zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby pre nízkopríjmových obyvateľov,“ naznačila Sabaková.  
Komunitný plán je strednodobým strategickým a otvoreným dokumentom mesta, preto je ho časom možné meniť a dopĺňať. Je zameraný na potreby a požiadavky cieľových sociálnych skupín - seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, deti a mládež v nepriaznivých životných situáciách, marginalizovanú rómsku komunitu a obyvateľov bez prístrešia.