Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Začíname so zberom kuchynského odpadu!

Začíname so zberom kuchynského odpadu!

  01.07.2021   |   Tlačové správy

🟢Štartovacie balíčky dostanete od mesta
Mesto zakúpilo pre všetky mikulášske domácnosti nad rámec zákonom stanovených povinností perforované košíky a biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré minimalizujú zápach a redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu. Obyvatelia rodinných domov si od dnešného dňa (1.7.) môžu balíčky prevziať na zberných dvoroch na Podtatranského alebo Okoličianskej ulici (počas prevádzkových hodín pon – sob od 7.30 – 18.00 h). Distribúciu košíkov do bytových domov zabezpečila radnica prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov, ktorým už v najbližších dňoch balíčky odovzdajú pracovníci Verejnoprospešných služieb. Obyvateľov bytoviek, ktorých domoví dôverníci nedisponujú dostatočnými kapacitami na distribúciu balíčkov, si budú môcť prevziať štartovacie balíčky od 15.7. na zberných dvoroch rovnako, ako obyvatelia rodinných domov.
 
🟢Kam kuchynský odpad vyhadzovať
Potravinové zvyšky doma zbierajte do perforovaného košíka, ktorý dostanete od mesta alebo do akejkoľvek inej nádoby. Následne ich vyneste do hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou kuchynský odpad na najbližšom kontajnerovom stojisku. Tento postup je rovnaký pre obyvateľov rodinných aj bytových domov. Dôležité je používať výhradne biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká. Iné obaly (napríklad plastové vrecká) by znehodnotili celý obsah nádoby, určite ich nepoužívajte.  
 
🟢Trieďte, ušetríte!
Okrem toho, že triedením šetríme životné prostredie, ovplyvňujeme aj výšku miestneho poplatku za komunálny odpad. Biologický odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpadov, ktoré končia na skládke, podľa viacerých informácií je to 40 až 45 percent. Triedením bioodpadov preto môžeme znížiť množstvo zmesového odpadu takmer o polovicu. A keďže za každú tonu uloženú na skládke platí mesto vysoké poplatky, ušetrí radnica aj finančné prostriedky, ktoré môže využiť efektívnejšie.
Na kontajnerových stojiskách na území mesta pribudli nové hnedé nádoby, ktoré sú určené na kuchynský odpad z  domácností. Patria do nich potravinové zvyšky bez tekutých častí. Pri vynášaní odpadu z  si nepomýľte hnedé nádoby na kuchynský odpad s hnedými nádobami na zelený odpad zo záhrad. Nádoby sú riadne označené. 
☝️ Vkladať do nich môžete výlučne zvyšky z kuchyne, ak do nádob vyhodíte niečo, čo do nich nepatrí, ďalší proces spracovania bude neúčinný.
 
🟢Štartovacie balíčky dostanete od mesta
Mesto zakúpilo pre všetky mikulášske domácnosti nad rámec zákonom stanovených povinností perforované košíky a biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré minimalizujú zápach a redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu. Obyvatelia rodinných domov si od dnešného dňa (1.7.) môžu balíčky prevziať na zberných dvoroch na Podtatranského alebo Okoličianskej ulici (počas prevádzkových hodín pon – sob od 7.30 – 18.00 h). Distribúciu košíkov do bytových domov zabezpečila radnica prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov, ktorým už v najbližších dňoch balíčky odovzdajú pracovníci Verejnoprospešných služieb. Obyvateľov bytoviek, ktorých domoví dôverníci nedisponujú dostatočnými kapacitami na distribúciu balíčkov, si budú môcť prevziať štartovacie balíčky od 15.7. na zberných dvoroch rovnako, ako obyvatelia rodinných domov.
 
🟢Kam kuchynský odpad vyhadzovať
Potravinové zvyšky doma zbierajte do perforovaného košíka, ktorý dostanete od mesta alebo do akejkoľvek inej nádoby. Následne ich vyneste do hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou kuchynský odpad na najbližšom kontajnerovom stojisku. Tento postup je rovnaký pre obyvateľov rodinných aj bytových domov. Dôležité je používať výhradne biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká. Iné obaly (napríklad plastové vrecká) by znehodnotili celý obsah nádoby, určite ich nepoužívajte.  
 
🟢Trieďte, ušetríte!
Okrem toho, že triedením šetríme životné prostredie, ovplyvňujeme aj výšku miestneho poplatku za komunálny odpad. Biologický odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpadov, ktoré končia na skládke, podľa viacerých informácií je to 40 až 45 percent. Triedením bioodpadov preto môžeme znížiť množstvo zmesového odpadu takmer o polovicu. A keďže za každú tonu uloženú na skládke platí mesto vysoké poplatky, ušetrí radnica aj finančné prostriedky, ktoré môže využiť efektívnejšie.