Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Ocenili sme tri desiatky pedagógov z mikulášskych škôl

Ocenili sme tri desiatky pedagógov z mikulášskych škôl

  18.06.2021   |   Tlačové správy

„Dnes vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní. Naša vnútorná poklona naberie na hĺbke, keď sa poobzrieme za uplynulým rokom, ktorý vám, učiteľom, priniesol azda najzásadnejšie zmeny vo vašom povolaní v novodobých slovenských dejinách. Zapríčinila to pandémia, ktorá spôsobila revolúciu za katedrami a prinútila vás hľadať nové možnosti, ako vašim žiakom a študentom priniesť čo najviac vedomostí a prijateľným spôsobom,“ prihovoril sa prítomným na dnešnom slávnostnom oceňovaní pedagógov viceprimátor Rudolf Urbanovič.
„Uvedomujeme si, že bezprecedentná situácia preniesla obrovský tlak aj na vás. Museli ste v novom prostredí plniť mnoho náročných či nečakaných situácií a úloh, často nad rámec bežných povinností. Z nášho pohľadu ste niekoľko mesačnú vynútenú prestávku zvládli bravúrne. V Liptovskom Mikuláši ste deťom a mládeži odovzdali všetko, čo bolo vo vašich silách.“
Oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa kvôli pandemickej situácii nemohlo urobiť v plánovanom termíne. 
Na pôde mestského úradu ako prejav vďaky dostali pedagógovia od materských až po vysoké školy pamätný list alebo pamätnú plaketu. 
🌷Ocenení pamätným listom
▫️Iveta Beťková, MŠ Vranovská – za dlhoročnú osobnú angažovanosť pri práci s deťmi a organizovanie netradičných aktivít, 
▫️Mária Běhalová, Hotelová akadémia – za príkladnú prácu na pozícii učiteľky angličtiny a vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov, 
▫️Kvetoslava Čániová, Odborné učilište a praktická škola – za tvorivú pedagogickú a výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
▫️Ľudmila Červeňová, ZŠ s MŠ Demänovská ulica – za zodpovednú prácu, aktívny podiel na organizovaní školských a mimoškolských podujatí, 
▫️Zuzana Dubovcová, Evanjelická spojená škola – za zodpovedný a tvorivý prístup na pozícii školskej psychologičky a za realizáciu preventívnej a intervenčnej činnosti, 
▫️Beata Grešová, MŠ Komenského – za úspešné pôsobenie vo funkcii riaditeľky, ktorej cieľom je v čo najvyššej miere rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, 
▫️Marianna Halušková, Stredná odborná škola polytechnická – za svedomitú pedagogickú prácu a angažovanosť v jazykovom a odbornom vzdelávaní a aktívne prepájanie teórie s praxou, 
▫️Martina Hollá, ZŠ M.Rázusovej–Martákovej – za obetavú prácu v prospech školy a aplikovanie moderných prvkov do vyučovania a riadenia školy, 
▫️Soňa Hlavajová, Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie – za dlhoročnú osobnú angažovanosť v školstve, za pomoc a podporu deťom, rodičom a učiteľom v špeciálno-pedagogickej oblasti a logopedickej starostlivosti a podieľanie sa na tvorbe metodických materiálov a legislatívnych zámerov, 
▫️Jana Chlepková, ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu – za vynikajúce odborné vedomosti a obetavú prácu, 
▫️Vladimíra Kalinayová, ZŠ Janka Kráľa – za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti prípravy žiakov, za tvorivý a aktívny prístup k rozvoju školy, 
▫️Dana Kronfráterová, Stredná zdravotnícka škola – za zodpovedný manažérsky prístup na pozícii zástupkyne všeobecného vzdelávania a koordinátora maturitných skúšok, 
▫️Iveta Močarníková, MŠ Čsl. brigády – za kreatívnu autenticitu, inšpiráciu, morálny a ľudský prínos pre komunitu v materskej škole, 
▫️Alena Novotná, ZUŠ J. L. Bellu – za zodpovednú učiteľskú prácu, aktívny prístup na organizovaní školských a mimoškolských umeleckých podujatí, 
▫️Miriam Ošková, Gymnázium M. M. Hodžu – za jej osobitý prístup k žiakom, ktorým rozvíja ich samostatnosť, komunikačné a organizačné schopnosti, 
▫️Monika Pavlovová, MŠ Komenského – za dlhoročnú tvorivú prácu a zodpovednú prípravu najmladšej generácie pre zmysluplný a radostný život, 
▫️Tibor Pelach, Centrum voľného času – za aktívnu prácu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže v mimoškolskom procese, šírenie olympijských a športových myšlienok a propagáciu atletiky, 
▫️Pavel Šimon, Inštitút Aurela Stodolu – za zodpovednú prácu študijného poradcu, vedenie záverečných prác študentov, spoluprácu pri riešení grantových projektov a organizovanie vedeckých konferencií, 
▫️Bibiana Šmeringaiová, MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu – za zodpovednú prácu na pozícii vedúcej metodického združenia, aktualizačného vzdelávania a prezentáciu školy. 
🌷Ocenení pamätnou plaketou
▫️Marta Brziaková, Spojená škola J. Rumana – za dlhoročnú svedomitú prácu v špeciálnom školstve, 
▫️Monika Gmitterová, MŠ Agátová – za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti odchodu do dôchodku, 
▫️Soňa Horňáková, ZŠ s MŠ Okoličianska – za dlhoročnú a zodpovednú prácu v školstve a za budovanie vzťahu detí k umeniu a remeslám, 
▫️Ferdinand Chovanec, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a prínos vo vedeckej oblasti a reprezentácii akadémie na národnej a medzinárodnej úrovni, 
▫️Iveta Nádašdyová, ZŠ Apoštola Pavla – za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga, pri ktorej odovzdávala nielen vedomosti, ale aj kus seba, 
▫️Zuzana Pavlínyová, MŠ Agátová – za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti odchodu do dôchodku, 
▫️Alena Ridzoňová, ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej – za dlhoročnú zodpovednú a úspešnú prácu riaditeľky a významný podiel na rozvoji školstva a výchove športových talentov, 
▫️Miroslav Socháň, Obchodná akadémia – za obetavú prácu na pozícii vychovávateľa a zástupcu riaditeľa, za aktívne podieľanie sa na rozvoji harmonickej osobnosti študentov, 
▫️Igor Štefanovič, ZŠ Miloša Janošku – za zodpovednú a zanietenú prácu učiteľa telesnej výchovy a za aktívny podiel na vytváraní športového ducha školy s mnohými úspechmi žiakov, 
▫️Veronika Štefanovičová, ZŠ s MŠ Okoličianska – za dlhoročnú aktívnu pedagogickú kariéru a dosiahnutie mnohých úspechov so žiakmi v rôznych športových súťažiach, 
▫️Gabriela Vronková, Stredná odborná škola stavebná – za zodpovednú prácu na pozícii učiteľa odborných predmetov a za aktívny podiel na organizácii školských a mimoškolských akcií, 
▫️Ľubica Zaťková, MŠ Nábrežie 4. apríla – za vynikajúce výsledky v predprimárnom vzdelávaní, za láskavý a ohľaduplný prístup k deťom a za spoľahlivosť pri plnení úloh.