Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
COVID-19: OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI

COVID-19: OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI

  06.04.2020   |   Tlačové správy

Na základe uznesenia vlády SR a nariadenia hlavného hygienika SR budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu osôb od 8. apríla 00:00 hod. do 13. apríla 23:59 hod. VLÁDA SR ZAKAZUJE: ⭕ zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti ⭕ akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek uvedených nižšie VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA: ➡️ Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikateľov, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami SR). ➡️ Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu - na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc. ➡️ Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc. ➡️ Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc. ➡️ Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si budú môcť zobrať sprievod jednej ďalšej osoby. ➡️ Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc. ➡️ Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby. ➡️ Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný, a to v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc. POLÍCIA SR ODKAZUJE: 👮‍♂️ Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy. 👮‍♂️ Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto necestujte medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z uvedených výnimiek. 👮‍♂️ Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať policajnej hliadke občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou. 👮‍♂️ Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle. 👮‍♂️ Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur). 👮‍♂️ Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, ktorý nepôjde do práce, ale napríklad nakupovať do iného okresu, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie. 👮‍♂️ Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu. 👮‍♂️ Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd.