Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021   /   Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 

Druhá fáza sčítania obyvateľov sa vykonaná s pomocou sčítacích asistentov a tzv. asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční v termíne od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021 na celom území Slovenskej republiky.

 
Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 bol určený dátum začatia dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania obyvateľov.
Je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.
 

Sčítať sa bude možné s pomocou:

 1. stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, ktoré musíte osobne navštíviť
V meste Liptovský Mikuláš budú pracovať 4 stacionárne kontaktné miesta nasledovne:
Mestský úrad, Klientske centrum Štúrova 1989/41 8,00 - 15,00 hod., streda 8,00 - 16,30 hod. scitanie01@mikulas.sk
Dom Matice slovenskej Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918/78 14,00 - 16,00 hod., streda 14,00 - 17,00 hod. scitanie02@mikulas.sk
Základná škola Janka Kráľa Žiarska 679/13 14,00 - 16,00 hod., streda 14,00 - 17,00 hod. scitanie03@mikulas.sk
Základná škola s materskou školou Demänovská 408/4A 14,00 - 16,00 hod., streda 14,00 - 17,00 hod. scitanie04@mikulas.sk
 
 1. mobilného asistenta, o ktorého požiadate telefonicky a mobilný asistent Vás navštívi doma (pre potreby imobilných, starších obyvateľov a obyvateľov v zariadení)
Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
Zabezpečiť mobilného asistenta je možné prostredníctvom emailu na scitanie@mikulas.sk alebo telefonicky na telefónnych číslach:
044/5565 111, 112 – podateľňa mestského úradu
044/5565 174 – kontaktná osoba sčítania
 
Pre návšteve kontaktného miesta v súlade s rozhodnutím o začatí dosčítavania platia v záujme ochrany pred koronavírusom nasledovné opatrenia:
 • všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19
 • asistent sčítania bude disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCT alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
 • vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený len osobám s prekrytými dýchacími cestami respirátorom FFP2; platí pre všetky osoby v interiéri
 • v miestnosti vymedzenom na sčítanie je obmedzený počet osôb v jednom okamihu – jeden obyvateľ na 15 m2 plochy
 • pri vstupe do priestoru je povinnosť dezinfikovať si ruky
 • pri čakaní na vykonanie sčítania dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m
 
Pri vykonaní sčítania prostredníctvom mobilného asistenta v domácnosti platia v záujme ochrany pred koronavírusom nasledovné opatrenia:
 • všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19
 • asistent sčítania bude disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCT alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
 • na miesto sčítania vstupuje asistent sčítania podľa dohody so sčítavanou osobou len s prekrytými dýchacími cestami respirátorom FFP2; platí pre všetky osoby v interiéri
 • v miestnosti dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m
 • sčítaná osoba po odchode asistenta sčítania z miesta vydezinfikuje kľučky a dotykové plochy, vyvetrá a vydezinfikuje si ruky (podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona)


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.
 
Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na https://www.scitanie.sk/ a v uvedených propagačných materiáloch.