Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021   /   Sčítanie domov a bytov 2021

Sčítanie domov a bytov 2021

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.
Sčítaním domov a bytov sú poverené obce, ktoré vykonajú sčítanie,  tzn. prebehne  bez účasti obyvateľov. Uskutoční sa v termíne od 1. júna 2020 do 14. februára 2021, výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov a to vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.
Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie. Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie. 
Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.