Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Stredné školy

Stredné školy


Evanjelická spojená škola:
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského 

Komenského 10,  tel: 044/562 19 51, 547 29 01
email: sekretariat@esslm.sk   web: www.esslm.sk

Gymnázium M. M. Hodžu
Hodžova 860/9,  tel: 044/5518 332
email: school@gymlm.sk   web: www.gymlm.sk

Obchodná akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571, tel: 044/554 12 88
email: oalm@oalm.eu   web: www.oalm.eu

Odborné učilište a praktická škola 
Alexyho 1942, tel: 044/551 47 40
email: ou.lm@centrum.sk
web: www.ou-lm.sk

Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, tel: 044/552 24 97
email: sekretariatszslm@vuczilina.sk  web: http://szslm.edupage.org/

Hotelová akadémia  
Čsl. brigády 1804,  tel: 044/552 29 72
 
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669,  tel: 044/552 18 49, 554 12 72
 
Stredná odborná škola stavebná
J. Janošku 4,  tel: 5521 408
email: d.vrbenska@sosslm.sk    web: www.sosslm.sk
Školská 8, tel: 044/552 29 63
email: sosslm@sosslm.sk          web: www.sosslm.sk
Družstevná 9
tel.: 044/55 21403
web: www.sosslm.sk