Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

REINšTALáCIA STáLEJ EXPOZíCIE OSOBNOSTI 20. STOR.

17 December 2019

REINšTALáCIA STáLEJ EXPOZíCIE OSOBNOSTI 20. STOR.

Liptovská galéria P.M.Bohúňa     Výstava (Kultúrne podujatia)

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa     10:00-17:00


Rozšírenie stálej expozície Osobnosti 2. pol. 20. storočia o ďalšie diela a autorov.

Stálu expozíciu - Osobnosti 2. pol. 20. storočia, v ktorej je venovaný priestor umelcom, ktorí svoj život a dielo zviazali s Liptovom, doplňujeme o ďalších autorov, ktorých život a tvorba sa spája s týmto regiónom. Ich význam prekračuje hranice regiónu i Slovenska. Doteraz tu mali zastúpenie štyria umelci - maliarka Ester Martinčeková – Šimerová, fotograf Martin Martinček, ktorý sa venoval najmä fotografovaniu prírody a ľudí Liptova, sochár a maliar Miroslav Ksandr uplatňujúci vo svojej tvorbe tradičné a Jánošíkovské námety a konceptuálny umelec Michal Kern.

Expozícia bude od decembra 2019 obohatená o ďalšie diela Michala Kerna, ktoré pochádzajú z jeho pozostalosti. Stálu expozíciu doplníme tvorbou ďalších štyroch autorov, ktorí sa viažu k Liptovu. Pribudnú diela Milana Adamčiaka, konceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie ako aj troch mladých súčasných autorov: Jána Ďurinu, Kataríny Hládekovej a Mareka Jarottu.
Autormi koncepcie stálej expozície sú Zuzana Gažíková a Richard Gregor


Ďaľšie informácie: http://www.galerialm.sk

Naspäť na podujatia