Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

SPIRITUALITA V SÚČASNOM UMENÍ / PREDNÁŠKA

16 Apríl 2024

SPIRITUALITA V SÚČASNOM UMENÍ / PREDNÁŠKA

Kultúrne centrum Diera do sveta     Beseda, Prednáška (Kultúrne podujatia)

KC Diera do sveta     18:00     PRIDAŤ DO KALENDÁRA


Ako umenie uvažuje o duchovných otázkach a môže byť umenie novodobým duchovnom?

Umenie bolo už od svojich počiatkov úzko späté s témou duchovna. Praveký človek pravdepodobne tvoril obrazy s vierou v ich transcendentnú silu a inak tomu nebolo ani v nasledujúcich obdobiach. Staroveké ríše svoje náboženské systémy napĺňali obrazmi, pričom mnohé z nich sú pre nás dnes často jedinými zdrojmi informácií o nich. V Európe sa po prelome letopočtov potom postupne na takmer dve tisícročia umenie nerozlučne spojilo s kresťanstvom, ktoré spolu s klasickou antikou položilo základy našej kultúry.
So spoločenskými zmenami v 19. storočí sa však spiritualita začala meniť a spolu s ňou aj jej prejavy v umení. Na počiatku 20. storočia došlo vplyvom nástupu avantgárd ešte k radikálnejším obratom - duchovno sa odpútalo od náboženstva a umenie sa stalo jednou z jeho manifestácií. Spiritualitu čakalo ešte mnoho výziev, nikdy však z umenia nevymizla úplne. Po kolíziách duchovného života, vyvolaných spoločensko-politickými zmenami v priebehu 20. storočia zažíva spiritualita v súčasnosti celospoločenský vzostup.
V prednáške sa pokúsime pochopiť, ako súčasné umenie o duchovných otázkach uvažuje, alebo či dokonca umenie nemôže byť novodobým duchovnom samo o sebe.

Mgr. Adrián Kobetič, PhD. - študoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2023 ukončil na Katedre dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity a Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied doktorandské štúdium na tému Dialógy súčasného umenia so stredovekým. Pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii a neskôr ako mestský kurátor Trnavy. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viac ako tri desiatky výstavných projektov doma i v zahraničí. Od roku 2023 je odborným asistentom na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.


Vstupné: Dospelí: 4€

Naspäť na podujatia